‘Samenwerken staat voor mij centraal’

Begin 2016 startte ik met mijn advies­­bureau ZITAconsulting. Ik help verschillende bedrijven in diverse rollen. Wat deze rollen met elkaar gemeen hebben, is dat er iets bedacht of geïnitieerd moet worden, begeleid, aangestuurd, én dat er moet worden samen­gewerkt. En dat is nu net waar ik in geloof. Mensen in beweging krijgen vanuit samen­werking, is makkelijker en werkt beter dan mensen vragen iets te doen waar ze niet over hebben meegedacht. Samen kom je verder.

In mijn portfolio zie je voorbeelden van mijn werk en in mijn blogs vertel ik je graag hoe ik mijn werk zie. Wat opdracht­gevers vinden, vertellen zij je graag zelf. Neem gerust contact met mij op als je vragen hebt.

projectleider oprichten windturbines
(programma)managementexpert
programmadirecteur
sparringpartner directie
trainer
initiator
inspirator
spelleider
eigen wijze denker 😉

Omgevings­gericht leiderschap

De wereld is kleiner geworden, of de omgeving groter, het is maar hoe je het bekijkt. Hoe dan ook is de groep mensen waarmee je als leidinggevende te maken hebt, vergroot. Hoe geef je leiding aan die omgevings­gerichte aanpak? Ik vertel je graag meer over mijn ervaringen en werkwijze met de Mutual Gains Approach (MGA) en strategisch omgevings­management (SOM).

Voor wie SOM?

  • Bestuurders die voor een grote opgave staan, zoals een andere manier van (in- en extern) samenwerken / cultuur­omslag moeten maken
  • Programma­­managers, project­leiders, iedereen die voor een opgave staat zoals de Omgevings­wet of energie­­transitie, maar ook kleinere projecten

Wat levert SOM op?

  • Gestructureerde project­aanpak
  • Betere beheersing van projecttijd en -budget
  • Inzicht in en aanpak van de project­omgeving
  • Transparatie en vertrouwen in samenwerking

Wanneer SOM?

  • Projecten met stakeholders
  • Samen willen vormgeven van (grote) projecten
  • Willen werken vanuit de Mutual Gains Approach (MGA)

Portfolio

Ondersteunen coöperaties in de provincie Utrecht

Burgerinitiatieven die tot mooie, grootschalige projecten leiden. Door ondersteuning met kennis en financiële middelen wordt het mogelijk gemaakt om samen met je buurtbewoners je eigen energie te produceren.

Advisering Woonruimte­verdeling regio Amsterdam

Stakeholders willen en moeten betrokken worden om tot een goede belangenafweging en oplossing te komen. Zeker daar waar het gaat om de directe leefomgeving.

Blogs

LEO is meer dan LOL

Het Lerend platform Energie & Omgeving heeft in bijna 3 jaar partijen samengebracht en er is verdiept in de onderwerpen die belangrijk zijn. De wereld verandert en dat geldt dus ook voor de rollen, taken en verantwoordelijkheden die iedereen heeft. Juist binnen de energietransitie.

M+G+A = samen²

Als je iets doet dat bij je past, kost het je minder moeite. MGA past bij mij, als kind al. Alleen noemde ik het toen samen op goede ideeën komen.

Testimonials

Bestuur

Lerend platform Energie & Omgeving (LEO)

Zita is de spin in het web die LEO van geboorte tot puberteit heeft gebracht. Zowel op bestuurs­­­rechtelijk als financieel vlak heeft zij de regie bewaakt, maar belangrijker nog is haar enthou­siasme voor de missie van LEO: kennis, verbinden en leren. LEO is voor een groot deel dankzij haar trouwe inzet een bloeiende organisatie geworden.

Zita werkt op gelijk­waardige wijze met het bestuur samen aan de strategische stappen die gezet moeten worden en regelt de praktische uitvoering hiervan met haar medewerkers. Ze werkt de ingebrachte thema’s uit tot bijeenkomsten waar nieuwe vormen van energie en omgevings­­­management centraal staan.

Op alle niveaus creëert ze op een professionele wijze verbinding doordat deelnemende partijen elkaar beter leren kennen en van elkaar leren. LEO beantwoordt in alle opzichten aan de noodzaak om de energie­transitie impulsen te geven en deze met nieuwe acties succesvol uit te voeren. We verwachten dan ook verdere groei van LEO met daarin de rol van programma­­­directeur voor Zita. Kortom Zita is het gezicht LEO en daar zijn we best trots op!