‘Samenwerken staat voor mij centraal’

Begin 2016 startte ik met mijn advies­­bureau ZITAconsulting. Ik help verschillende bedrijven in diverse rollen. Wat deze rollen met elkaar gemeen hebben, is dat er iets bedacht of geïnitieerd moet worden, begeleid, aangestuurd, én dat er moet worden samen­gewerkt. En dat is nu net waar ik in geloof. Mensen in beweging krijgen vanuit samen­werking, is makkelijker en werkt beter dan mensen vragen iets te doen waar ze niet over hebben meegedacht. Samen kom je verder.

In mijn portfolio zie je voorbeelden van mijn werk en in mijn blogs vertel ik je graag hoe ik mijn werk zie. Wat opdracht­gevers vinden, vertellen zij je graag zelf. Neem gerust contact met mij op als je vragen hebt.

spelleider
initiator
programmadirecteur
projectleider oprichten windturbines
inspirator
eigen wijze denker 😉
(programma)managementexpert
trainer
sparringpartner directie

Omgevings­gericht leiderschap

De wereld is kleiner geworden, of de omgeving groter, het is maar hoe je het bekijkt. Hoe dan ook is de groep mensen waarmee je als leidinggevende te maken hebt, vergroot. Hoe geef je leiding aan die omgevings­gerichte aanpak? Ik vertel je graag meer over mijn ervaringen en werkwijze met de Mutual Gains Approach (MGA) en strategisch omgevings­management (SOM).

Voor wie SOM?

  • Bestuurders die voor een grote opgave staan, zoals een andere manier van (in- en extern) samenwerken / cultuur­omslag moeten maken
  • Programma­­managers, project­leiders, iedereen die voor een opgave staat zoals de Omgevings­wet of energie­­transitie, maar ook kleinere projecten

Wat levert SOM op?

  • Gestructureerde project­aanpak
  • Betere beheersing van projecttijd en -budget
  • Inzicht in en aanpak van de project­omgeving
  • Transparatie en vertrouwen in samenwerking

Wanneer SOM?

  • Projecten met stakeholders
  • Samen willen vormgeven van (grote) projecten
  • Willen werken vanuit de Mutual Gains Approach (MGA)

Portfolio

SoesterwijkWiek

Grote of kleine(re) initiatieven, ergens moeten ze starten als we iets willen bereiken in de energie­transitie. Samen met anderen iets doen. Daar krijg ik energie van!

Ondersteunen coöperaties in de provincie Utrecht

Burgerinitiatieven die tot mooie, grootschalige projecten leiden. Door ondersteuning met kennis en financiële middelen wordt het mogelijk gemaakt om samen met je buurtbewoners je eigen energie te produceren.

Blogs

LEO is meer dan LOL

Het Lerend platform Energie & Omgeving heeft in bijna 3 jaar partijen samengebracht en er is verdiept in de onderwerpen die belangrijk zijn. De wereld verandert en dat geldt dus ook voor de rollen, taken en verantwoordelijkheden die iedereen heeft. Juist binnen de energietransitie.

M+G+A = samen²

Als je iets doet dat bij je past, kost het je minder moeite. MGA past bij mij, als kind al. Alleen noemde ik het toen samen op goede ideeën komen.

Testimonials

Anette Oosterhoff

Programmamanager Energietransitie Assen

De gemeente Assen wilde met een uitvoerings­­programma van de Energie­­transitie-visie grootschalig duurzame energie opwekken door windmolens en/of zonneparken. Zita van Aggelen adviseerde ons hierbij in het strategisch omgevings­­management.

De bij het project betrokken collega’s werden door haar eerst meegenomen in het gedachtengoed van de Mutual Gains Approach (MGA) en het strategisch omgevings­­management (SOM). Daarna bracht zij samen met de betrokkenen alle issues en stakeholders rondom het ten uitvoer brengen van de energietransitie in kaart en werden deze gegevens verwerkt in de tool SOMSET. Zita adviseerde op de aanpak en het proces van SOM; welke stakeholder­­groepen breng je bij elkaar? Hoe en waarover ga je in gesprek? Hoe betrek je de burgers bij dit proces opdat zij positief gaan meedenken en kennis inbrengen om tot zo breed mogelijk gedragen oplossingen te komen?

Wij zijn uiterst tevreden over het werk van Zita. Ze is pro-actief zonder haar adviseursrol uit het oog te verliezen.