Lerend platform Energie & Omgeving

Voor een goed verloop van projecten, maar ook als ‘bedrijfscompetentie’, ontstond er in de energiesector behoefte aan kennisdelen over omgevings­management rondom energie en omgeving. De CEO’s van diverse bedrijven uit de energie­sector, vertegenwoordigers van coöperaties/brancheverenigingen en voormalig minister Kamp van EZ richtten daarom het Lerend platform Energie & Omgeving (LEO) op. Ik ben de trekker hiervan voor de sector. Het elkaar beter (leren) kennen betekent een versnelling voor de energietransitie, zo is de afgelopen jaren gebleken.

Omgevings­management in de duurzame energiesector

Dat de energie­transitie mede vanwege de ruimtelijke impact een grote uitdaging is voor Nederland, is geen nieuws. Alle Nederlanders krijgen op de een of andere manier te maken met de inpassing van installaties en/of infrastructuur. Iedereen wil naar een schone energietoekomst, maar liefst zonder zichtbare veranderingen in z’n omgeving. Denk aan de discussies rond geplande windparken op land en op zee, en in toenemende mate ook rond de aanleg van zonneparken of warmteleidingen. Het Lerend platform Energie & Omgeving (LEO) richt zich daarom op omgevings­management in de (duurzame) energiesector.

Kennisdelen als groeifactor

De afgelopen jaren heb ik met LEO gewerkt aan het creëren van bekendheid met elkaar en het krijgen van vertrouwen in elkaar zodat de partijen in de energiesector samen vooruit kunnen. Dat deze werkwijze vruchten afwerpt blijkt uit de groei die LEO heeft gemaakt. Waar het initiatief in eerste instantie voor 2 jaar was, gaan wij nu het 3e jaar in. De kennis­bijeenkomsten en verdiepings­programma’s worden hoog gewaardeerd en nog altijd komen er nieuwe partijen kijken. Er is inmiddels niet alleen een lerend maar ook een levend platform ontstaan. Kennisdelen als groeifactor geeft alle betrokkenen energie!

Meer weten over het Lerend Platform Energie & Omgeving? Ga naar de website.