Wat vinden opdrachtgevers

Beweging heb je nodig om te groeien, maar hoe krijg je groepen en processen in beweging? Ik onderscheid mij in mijn werkwijze door mijn relatie­gerichte aanpak. Dialoog om samen tot oplossingen te komen. Hoe mijn opdrachtgevers mijn werkwijze ervaren, lees je in hun testimonials.

Bestuur

Lerend platform Energie & Omgeving (LEO)

Zita is de spin in het web die LEO van geboorte tot puberteit heeft gebracht. Zowel op bestuurs­­­rechtelijk als financieel vlak heeft zij de regie bewaakt, maar belangrijker nog is haar enthou­siasme voor de missie van LEO: kennis, verbinden en leren. LEO is voor een groot deel dankzij haar trouwe inzet een bloeiende organisatie geworden.

Zita werkt op gelijk­waardige wijze met het bestuur samen aan de strategische stappen die gezet moeten worden en regelt de praktische uitvoering hiervan met haar medewerkers. Ze werkt de ingebrachte thema’s uit tot bijeenkomsten waar nieuwe vormen van energie en omgevings­­­management centraal staan.

Op alle niveaus creëert ze op een professionele wijze verbinding doordat deelnemende partijen elkaar beter leren kennen en van elkaar leren. LEO beantwoordt in alle opzichten aan de noodzaak om de energie­transitie impulsen te geven en deze met nieuwe acties succesvol uit te voeren. We verwachten dan ook verdere groei van LEO met daarin de rol van programma­­­directeur voor Zita. Kortom Zita is het gezicht LEO en daar zijn we best trots op!

Hans van Zijst

Directeur / Partner WesselinkVanZijst

In de ontwikkeling van de serious game ‘Onrust in Harvert’ heb ik Zita leren kennen als een betrouwbare partner, strak op het proces, resultaatgericht en bovenal zeer sociaal in de omgang. De spelontwikkeling werd daarmee een bijzondere reis waarin inhoudelijke kwaliteit, strakke procesregie en plezierige werk­omstandigheden in de juiste mix uitmondden in een prachtig spel, met Zita als hoeder van de koers naar een effectief en leuk spel.  Zita brengt rust in turbulentie en overzicht in chaos. En is echt heel fijn om mee te werken!

Anette Oosterhoff

Programmamanager Energietransitie Assen

De gemeente Assen wilde met een uitvoerings­­programma van de Energie­­transitie-visie grootschalig duurzame energie opwekken door windmolens en/of zonneparken. Zita van Aggelen adviseerde ons hierbij in het strategisch omgevings­­management.

De bij het project betrokken collega’s werden door haar eerst meegenomen in het gedachtengoed van de Mutual Gains Approach (MGA) en het strategisch omgevings­­management (SOM). Daarna bracht zij samen met de betrokkenen alle issues en stakeholders rondom het ten uitvoer brengen van de energietransitie in kaart en werden deze gegevens verwerkt in de tool SOMSET. Zita adviseerde op de aanpak en het proces van SOM; welke stakeholder­­groepen breng je bij elkaar? Hoe en waarover ga je in gesprek? Hoe betrek je de burgers bij dit proces opdat zij positief gaan meedenken en kennis inbrengen om tot zo breed mogelijk gedragen oplossingen te komen?

Wij zijn uiterst tevreden over het werk van Zita. Ze is pro-actief zonder haar adviseursrol uit het oog te verliezen.