Over ZITAconsulting

Verbinden geeft energie

Na een technische studie heb ik als consultant en manager brede ervaring opgedaan en expertise opgebouwd op het gebied van (programma)­­management. Begin 2016 startte ik met mijn eigen bedrijf. Ik initieer en begeleid graag blijvende organisatie­­veranderingen. Vraagstukken en oplossingen benader ik daarbij meer­­dimensionaal: op het snijvlak van techniek (nuts/infra/bouw), mens en omgeving. Samen met andere belang­­hebbenden tot een goed plan komen en concrete resultaten opleveren, daar krijg ik energie van. En ik niet alleen. Mijn drive en enthousiasme werken aanstekelijk voor degenen met wie ik samenwerk!

Wat mij onder­scheidend maakt, is mijn relatie­­gerichte aanpak vanuit de overtuiging dat een organisatie alleen duurzaam verandert als de mensen in die organisatie dat zelf willen en gaan doen. Het initiatief kan vanuit het management of de directie komen maar ook vanuit de medewerkers zelf. Beide invalshoeken zijn nodig om naar een andere manier van werken te gaan, die goed aansluit bij wat de omgeving of klant vraagt.

Mijn aanpak, strategisch omgevings­­management (SOM) en de Mutual Gains Approach (MGA), brengt de verbindende factor tussen verschillende partijen zodat alle kennis­inbreng wordt gebundeld. Bij alle betrokken partijen ontstaat een gelijkluidend en objectief beeld van de gezamenlijke opgave, een breed draagvlak en daadwerkelijke commitment. Daardoor kunnen duurzame integratieve oplossingen worden gecreëerd met – op de langere termijn – de laagste maatschappelijke kosten. Én zo ontstaan betere en creatievere oplossingen voor de opgave die iedere partij heeft.

Meer weten over ZITAconsulting? Neem contact op.
Meer weten over MGA? Lees mijn blog.


Samenwerking

ZITAconsulting werkt voor sommige opdrachten samen met WesselinkvanZijst, I’m inspired by social welfare en Driven by Values voor verbreding van ervaring en expertise. 

Opdrachtgevers 

Landelijke en regionale netbeheerders van nutsinfra (elektra, gas, water), waterschappen, Rijksoverheid, provincies, gemeenten, Omgevings­dienst en diverse private organisaties