LEO is meer dan LOL

De tijd vliegt als je lol hebt! En met LEO, het Lerend platform Energie & Omgeving, hebben we zeker LOL. LOL staat voor Leo Op Locatie en op 18 september hadden we LOL bij de Biowarmte Installatie in Utrecht. Een geslaagde bijeenkomst die we samen met het Platform Omgevings­management organiseerden. Omgevings­managers uit infra, bouw en energiesector kregen een presentatie en rondleiding en spraken elkaar in informele setting over omgevings­management en duurzaamheid.

Maar er is meer dan LOL want op 29 oktober is het alweer tijd voor de laatste sectorbijeenkomst van 2019. Zoals gebruikelijk zullen wij te gast zijn bij een van onze deelnemers, dit keer bij Engie in Zwolle. Bij de voorbereiding van onze sectorbijeenkomsten, is het altijd weer kiezen uit meerdere geschikte thema’s en onderwerpen. Dat heb je nu eenmaal met een grote opgave als de energietransitie; energie is immers overal. Laat dat nu nét het thema zijn van onze laatste sectorbijeenkomst van dit jaar!

De laatste sectorbijeenkomst 2019

In Zwolle gaan we zoals we al bijna 3 jaar doen, verder met de dialoog en de verdieping op de onderwerpen. Dat doen we na een plenair deel in kleine setting aan dit keer 7 gesprekstafels, onder leiding van een deskundige. Een paar van de onderwerpen: Maatregelen voor natuurversterkend bouwen, Leiding door het midden, De middengroepen betrekken, dat kan! en Verkennende technische energiesysteemstudie Groningen-Drenthe. In de afgelopen jaren hebben we met LEO ingezet op de kennismaking en het delen van kennis. Tot onze vreugde bleek er tijdens de laatste bijeenkomst slechts 1 persoon te zijn die niet alle personen aan zijn tafel kende.

LEO in 2020

Kennismaking, kennisdeling en verdieping geslaagd dus! En verder? Over het algemeen mooie feedback van de deelnemende partijen. LEO is het vehicel geweest dat het versnellen van de energietransitie in gang heeft gezet en partijen rijden graag nog een tijd mee. Waar richten we ons in 2020 op? Wat er in elk geval op de agenda zal (blijven) staan zijn het betrekken van de burger en de veranderende rollen, taken en verantwoordelijkheden van de diverse partijen. Maar ook onderwerpen als systeem­integratie en geothermie komen aan de orde.

LEO heeft dus nog genoeg werk te doen en meer dan genoeg thema’s en onderwerpen om de sectorbijeenkomst, LOL en andere bijeenkomsten die er voor 2020 gepland zijn te vullen. Maar daarover een volgende keer meer.