Voorbeelden van omgevings­­­bewust project­­­management

Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op de kwaliteiten van bestuurders om met grote groepen interne en externe stakeholders om te gaan. Naast expertise kost dit tijd die er niet altijd is, omdat de opgaven waar veel organisaties voor staan veel verder gaan dan alleen de directe omgeving. Het is mijn werk directies te adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van hun opgaven. Een zeer divers werkveld waarin ik op zoek ga naar de gezamenlijke belangen. Kijk verder voor mijn portfolio.

Lerend platform Energie & Omgeving

We staan met z’n allen voor een gigantische opgave: de energietransitie. Niet eerder liepen we tegen dezelfde uitdagingen aan. In onze tijd is de uitvinding van het wiel niet aan de orde, wel om wielen dezelfde kant op te laten rollen. Het Lerend platform Energie & Omgeving staat voor kennisdeling en samenwerking. Het is het vehicel waar alle wielen onder zitten, dat op gang is gebracht en dat sneller wil en moet! Hoe doen we dat?

Game Omgevingswet ‘Harvert’

Waarom vanuit de theorie iets nieuws leren terwijl het ook in de praktijk kan? De serious game Omgevingswet Harvert biedt spelenderwijs inzicht in de gevolgen van de nieuwe Omgevingswet.

Trainingen SOM/MGA met WesselinkVanZijst

Maatwerk, dat is wat de wereld nodig heeft. En dat is precies waar je met de SOM aanpak en de MGA-gedachte aan werkt. Door trainingen in hoe je dat doet, wordt er steeds meer maatwerk door een heleboel mensen geleverd. En dat is mooi!

Ondersteunen coöperaties in de provincie Utrecht

Burgerinitiatieven die tot mooie, grootschalige projecten leiden. Door ondersteuning met kennis en financiële middelen wordt het mogelijk gemaakt om samen met je buurtbewoners je eigen energie te produceren.

SoesterwijkWiek

Grote of kleine(re) initiatieven, ergens moeten ze starten als we iets willen bereiken in de energie­transitie. Samen met anderen iets doen. Daar krijg ik energie van!

Advisering Woonruimte­verdeling regio Amsterdam

Stakeholders willen en moeten betrokken worden om tot een goede belangenafweging en oplossing te komen. Zeker daar waar het gaat om de directe leefomgeving.

Strategisch omgevings­management energie­transitie gemeente

Een grote opgave met een rol voor iedereen: de energietransitie. Dat rollen en belangen verschillen, is gezien de diversiteit aan partijen niet verrassend. Toch moet er worden toegewerkt naar een gezamenlijk resultaat.