Het Lerend platform Energie & Omgeving (LEO) van start

Na ruim een half jaar onderzoek, overleg en ontwikkeling van het programma werd LEO op 23 november 2016 een feit! Belangrijke partijen uit de energiesector en het ministerie van EZK, gaven door ondertekening van de oprichtingsakte uiting aan hun bereidheid de onderlinge samenwerking te verbeteren. In totaal zetten 32 partijen hun handtekening.

Het actief delen van kennis over omgevingsmanagement in de energietransitie zodat we die kunnen versnellen. Als de trekker van dit kennisplatform, begeef ik mij op een gebied waarin ik thuis ben. Strategisch omgevingsmanagement en de Mutual Gains Approach kunnen alle partijen veel brengen omdat dialoog daar een centrale rol heeft. Dialoog met elkaar maar ook met andere partijen. En dat is precies wat nodig is!

Succesvol omgevingsmanagement in projecten en borging van omgevingsmanagement in organisaties gaat niet vanzelf. Er is bewustwording, onderling begrip, kennisontwikkeling en ‘leren van elkaar’ voor nodig bij medewerkers van betrokken bedrijven en organisaties. LEO is een waardevol instrument om van elkaar te leren en voor verdere kennisontwikkeling rondom omgevingsmanagement.

De partijen hebben zich verbonden om het werk van LEO gedurende 2 jaar te steunen en bij te dragen aan het behalen van de onderling gestelde doelen. Daarna zal er een gezamenlijke evaluatie plaatsvinden die erop gericht is ook na 2018 nog vervolg te geven aan LEO. Maar voor nu gaan we in elk geval energiek van start!