Trainingen SOM/MGA met WesselinkVanZijst

Ik ben in de gelukkige positie om namens (en met) WesselinkVanZijst trainingen te mogen geven in het strategisch omgevingsmanagement (SOM) en de Mutual Gains Approach (MGA). Vanuit mijn passie om mensen mee te nemen in hoe je via de SOM-aanpak en vanuit de MGA-gedachte kunt werken aan projecten, sámen met stakeholders, dat is een kadootje…😉 Het mooie aan de samenwerking met WesselinkVanZijst is dat zij goede trainingen hebben ontwikkeld en zich er nooit bij neerleggen dat er maar één manier is. ‘Zo moet het’, zouden we soms best graag zeggen, maar dat doen we niet. We weten namelijk dat de werkelijkheid altijd anders is; die is afhankelijk van de context waarin je werkt en leeft. En dát sluit aan bij hoe ik naar ‘de wereld’ kijk; die is niet met één aanpak te vangen en te besturen, je hebt altijd maatwerk nodig.

Met de trainingen over SOM en MGA nemen we de deelnemers mee in de SOM-aanpak via de SOM-cirkel. Dat is een goede houvast voor een gestructureerde aanpak om stakeholders (met heel diverse belangen) te betrekken bij jouw grotere of kleinere opgave. Het MGA-gedachtegoed gaat over het zodanig streven naar samenwerking dat alle stakeholders er beter van worden (win-win). Werken vanuit die visie maakt dat er sneller creatief nagedacht wordt over mogelijke oplossingen, kennis wordt ingezet om dat te bereiken en (omdat je samen optrekt) men zich meer inspant om mee te denken in oplossingen voor de stakeholders die het minst goed uit de onderhandeling komen.

Als je meer wilt weten over de SOM/MGA-trainingen, kijk op de website van WesselinkVanZijst of bel mij.