Ondersteunen coöperaties in de provincie Utrecht

Zonnepanelen op (sport)scholen, of een groep omwonenden die energie opwekt door windturbines in een weiland. Er zijn volop initiatieven van bewoners die in hun vrije tijd projecten opzetten om duurzame energie op te wekken. Dit zijn niet alleen kleine projecten, maar ook grote. Samen met Natuur en Milieufederatie Utrecht en provincie Utrecht help ik, namens Energie Samen, coöperaties met burgerinitiatieven in de provincie Utrecht.

De provincie Utrecht en Energie Samen hebben financiële middelen beschikbaar gesteld om de bewoners die als lokale projectleiders bij zo’n burgerinitiatief zijn betrokken, te helpen. Zij worden opgeleid en de projecten worden, onder bepaalde voorwaarden, financieel ondersteund en begeleid door ervaren andere burgers. Dit zijn mensen die ervaring hebben met burgerinitiatieven van grotere of kleinere duurzame opwek, experts/professionals dus😉. Zo kunnen ook met burger­initiatieven grootschalige wind- en zonprojecten worden gerealiseerd.

Hoe ondersteunen wij dit? Door projectleiders bij elkaar te brengen en door het verzorgen van een goed netwerk tussen de coöperaties. Maar ook bieden we een gedegen opleiding zon en wind, en brengen we de lokale initiatieven onder de aandacht van de lokale overheden. Het doel is om initiatieven in de provincie Utrecht (beter) van de grond te laten komen, hulp te bieden bij gesprekken met ontwikkelaars en te zorgen dat lokaal eigendom een plek krijgt in elk initiatief.

Investeren in de ondersteuning van coöperaties, zorgt ervoor dat er samen kan worden gebouwd om een goede invulling te geven aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Burger(s) en hun initiatieven worden betrokken en dat kan worden ingebracht bij de Regionale Energie Strategie (RES) in de provincie Utrecht.

Meer weten? Neem gerust contact op.